نسخه کامل درس آموز درس پانزدهم فارسی یازدهم- کبوتر طوقدار – جدید

برای نمایش صفحه دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید. درس آموز درس پانزدهم فارسی یازدهم- کبوتر طوقدار – بخش یک و دو

کارگاه متن پژوهی درس دوازدهم فارسی یازدهم – کاوه دادخواه

برای نمایش صفحه دنلود بر روی لینک زیر کلیک کنید: کارگاه متن پژوهی درس دوازدهم فارسی یازدهم – کاوه دادخواه    

آزمون هوشمند درس دوازدهم فارسی یازدهم – کاوه دادخواه – رایگان

آزمون هوشمند درس دوازدهم فارسی یازدهم – کاوه دادخواه وارد کردن ایمیل اجباری نیست . کاربرانی که ایمیل ندارند. فیلد ایمیل را خالی بگذارند.  به هر حال نتیجه آزمون برای طراح سؤال ارسال می شود. و همه کاربران نیز می توانند در انتهای آزمون از نتیجه آزمون، باخبر شوند و …