کلاس خصوصی آن لاین

به زودی

 

کلاس خصوصی آن لاین

 

تشکیل کلاسهای آن لاین

شنبه، یکشنبه و سه شنبه: (سه و نیم تا پنج ب.ظ) –> به ترتیب، قرابت معنایی، دستور  زبان و آرایه های ادبی

 

پیش نیاز شرکت در کلاسهای آنلاین:

نصب اپلیکیشن گوگل میت

 

ثبت نام در کلاس آن لاین فارسی (قرابت معنایی)

ثبت نام در کلاس آن لاین آرایه های ادبی

ثبت نام در کلاس آن لاین دستور زبان فارسی.

 

مدرس: دکتر حسن شاهی پور