بهین درس

گنج حکمت- عامل و رعیت

توضیح واژگانی و ادبی گنج حکمت صفحه 101 (عامل و رعیت) درقالب ویدئوی آموزشی- به زبان ساده برای اجرا بر روی لینک زیر کلیک کنید ویدئوی آمورشی گنج حکمت – عامل و...

کارگاه متن پژوهی درس نهم

  این کارگاه به صورت تعاملی ساخته شده است. پاسخها دقیق و ساده هستند و از توضیحات اضافه و گمراه کننده پرهیز شده است. پاسخها زمانی نمایان می شوند که کاربر  روی صفحه کلیک کند یا دکمه play را بزند. نمایش کارگاه متن پژوهی درس نهم – ذوق...

بارش فکری و طرح نوشته

آموزش ویدئویی بارش فکری و طرح نوشته به زبان ساده این آموزش برای کلیه پایه های مقطع متوسطه دوم قابل استفاده است همچنین برای همه کسانی که به نوعی با نوشتن سر و کار دارند. بیشتر...

فارسی یازدهم

آسانی و لذت یادگیری با درس آموزها، کارگاههای متن پژوهی و آزمونهای هوشمند بهین درس. فارسی یازدهم

فارسی دهم

آسانی و لذت یادگیری با درس آموزها، پاسخنامه تعاملی کارگاههای متن پژوهی و آزمونهای هوشمند بهین درس. فارسی دهم