بهین درس

آزمون هوشمند درس دوازدهم فارسی یازدهم – کاوه دادخواه – رایگان

آزمون هوشمند درس دوازدهم فارسی یازدهم – کاوه دادخواه وارد کردن ایمیل اجباری نیست . کاربرانی که ایمیل ندارند. فیلد ایمیل را خالی بگذارند.  به هر حال نتیجه آزمون برای طراح سؤال ارسال می شود. و همه کاربران نیز می توانند در انتهای آزمون از نتیجه آزمون، باخبر شوند و...