آموزش ویدئویی درس دوازدهم فارسی دهم + آموزش آرایه ها

آموزش ویدئویی درس دوازدهم فارسی دهم آموزش آرایه های درس دوازدهم – فارسی دهم – پارت 1 کیفیت صدا در این آموزش اولی اندکی پایین است در آموزش های بعدی این مشکل رفع گردیده است. مدرس: دکتر حسن شاهی پور