آزمون هوشمند ادبیات فارسی – کنکور1401

سختی های استفاده از آزمونهای متنی چه از نوع کاغذی و چه دیجیتال بر همگان آشکار است یکی از این سختی ها زمان بر بودن است یکی دیگر مجزا بودن آزمون و کلید آزمون است. تمام این دشواریها یک راه حل ساده دارد آزمون هوشمند. هوشمند سازی کنکور یک خدمت ارزنده است به کنکوری های عزیز که صرفه جویی در وقت و جذابیت آزمون ها برایشان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. درصد بندی اعمال نمره منفی صدور آنی کارنامه و ساعتشمار اتوماتیک از ویژگی های کنکور هوشمند است..

آزمون هوشمند ادبیات فارسی عمومی کنکور 1401 تجربی