آزمون هوشمند درس دهم فارسی یازدهم – بانگ جرس

این آزمون صرفاً حاوی پرسش  هایی است درباره آرایه‏ های ادبی و دستور و قافیه

توجه داشته باشید که کارنامه این آزمون برای ایمیل  shahipoor@gmail.com ارسال خواهد شد. چنانچه هنگام ورود به آزمون ایمیل خود را وارد نمایید نتیجه آزمون برای شما هم ارسال خواهد شد.

برای اجرا بر روی لینک زیر  کلیک کنید:

آزمون هوشمند درس دهم فارسی یازدهم – بانگ جرس