آزمون هوشمند درس دوازدهم فارسی دهم – رستم و اشکبوس

وارد کردن ایمیل اجباری نیست . کاربرانی که ایمیل ندارند. فیلد ایمیل را خالی بگذارند.  به هر حال نتیجه آزمون برای طراح سؤال ارسال می شود. و همه کاربران نیز می توانند در انتهای آزمون از نتیجه آزمون، باخبر شوند و حتی آزمون را مرور کنند. اما ریز کارنامه تنها برای آن سری از کاربران ارسال می شود که ایمیل خود را درج کرده باشند.

برای اجرای آزمون بر روی لینک زیر کلیک کنید
آزمون هوشمند درس دوازدهم فارسی دهم – رستم و اشکبوس