آزمون هوشمند درس یکم فارسی دهم (چشمه)


این آزمون دربرگیرنده تمام ُسؤالات مهم درس است و در سه قلمرو  زبانی، ادبی و فکری تعریف شده است.

از جمله قابلیت های این آزمون:

تنوع سؤالات

صدور آنی کارنامه

ارسال کارنامه به ایمیل

مرور پاسخ ها – کلید سؤالات

شمارشگر زمان

و . . ..

برای اجرای آزمون بر روی لینک زیر کلیک کنید:

اجرای آزمون درس یک (چشمه و سنگ)  –> رایگان