آزمون هوشمند زیست شناسی 97

دارای قابلیتِ

تصحیح خودکار

صدور کارنامه

مرور آزمون

شمارش معکوس

و ….

برای اجرا بر روی لینک زیر کلیک کنید.

آزمون هوشمند زیست شناسی