آزمون هوشمند زبان عربی – کنکور 1397

دارای قابلیتِ

تصحیح خودکار

صدور کارنامه

مرور آزمون

شمارش معکوس

و ….

برای اجرا بر روی لینک زیر کلیک کنید.

آزمون هوشمند زبان عربی – کنکور 1397