آموزش ویدئویی درس دوازدهم فارسی دهم

برای نمایش این آموزش بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آموزش ویدئویی درس دوازدهم فارسی دهم

کیفیت صدا در این آموزش اندکی پایین است. در آموزشهای بعد این مشکل رفع شده است.

مدرس: دکتر حسن شاهی پور