آموزش ویدئویی بارش فکری و طرح نوشته به زبان ساده

این آموزش برای کلیه پایه های مقطع متوسطه دوم قابل استفاده است همچنین برای همه کسانی که به نوعی با نوشتن سر و کار دارند.

استفاده درست از بارش فکری و  طرح نوشته به نویسنده کمک می کند تا به سادگی یک نوشته منسجم و ساختارمند فراهم کند.

برای دیدن آموزش کلیک کنید