برای نخستین بار در سایت بهین درس سؤالات ادبیات فارسی کنکور تجربی 1401 هوشمند سازی شده است.

از ویژگی های آزمونهای هوشمند بهین درس می توان به موارد زیر اشاره کرد:

تصحیح خودکار آزمون

صدور آنی کارنامه

اعمال نمره منفی

ساعت شمار

ارسال کارنامه به ایمیل کاربر و مصحح

و ….

این آزمون با همه دستگاههای اندرویدی و غیر اندرویدی (ios) سازگاری دارد.

آزمون هوشمند ادبیات فارسی عمومی کنکور 1401 تجربی