این کارگاه به صورت تعاملی ساخته شده است.

پاسخها دقیق و ساده هستند و از توضیحات اضافه و گمراه کننده پرهیز شده است.

پاسخها زمانی نمایان می شوند که کاربر  روی صفحه کلیک کند یا دکمه play را بزند.

نمایش

کارگاه متن پژوهی درس نهم – ذوق لطیف