کنکور هوشمند 97

در این آزمون تمام استانداردهای آزمون کنکور سراسری، رعایت شده است. صرف نظر از جذابیت و سهولت اجرا با انجام این آزمون دیگر نیازی به محاسبه درصد و  استفاده از پاسخنامه پیدا نخواهید کرد.

برای اجرا برر روی لینک زیر کلیک کنید.

آزمون هوشمند کنکور سال 1397