توضیح واژگانی و ادبی گنج حکمت صفحه 101 (عامل و رعیت) درقالب ویدئوی آموزشی- به زبان ساده

برای اجرا بر روی لینک زیر کلیک کنید

ویدئوی آمورشی گنج حکمت – عامل و رعیت