نمونه سؤال فارسی دهم دی ماه 96

این آزمون با متن کتاب فعلی اندکی تفاوت دارد. ولی برای آشنا یی با نوع سؤالات مفید است. برای اجرا برر روی لینک زیر کلیک کنید. نمونه سؤال فارسی دهم دی ماه...