آزمون هوشمند درس سوم فارسی دهم – پاسداری از حقیقت

تنوع سؤالات

دقت و جذابیت بالا

شمارش گر زمان

صدور کارنامه

مرور پاسخها و کلید پاسخنامه

سازگاری با همه دستگاهها و سیستم عامل ها

برای اجرا بر روی لینک زیر کلیک کنید.

آزمون درس سوم فارسی دهم-پاسداری ازحقیقت