بازدیدکنندگان

  • 0
  • 2
  • 2
  • 83

معنی شعر مست و هوشیار – فارسی دوازدهم

دانلود معنی شعر مست و هوشیار pdf معنی شعر مست و هوشیار 1- مأمورِ گشت، یک مست را در راهی دید و یقه اش را گرفت مست گفت ای دوست این یقه است نه افسار (با من مثل حیوان رفتار نکن) 2- گفت مست هستی به همین سبب درست راه نمی روی گفت اشکال از راه رفتن من نیست راه ناهموار است. 3-...

کنکور هوشمند -ادبیات فارسی 1401

برای نخستین بار در سایت بهین درس سؤالات ادبیات فارسی کنکور تجربی 1401 هوشمند سازی شده است. از ویژگی های آزمونهای هوشمند بهین درس می توان به موارد زیر اشاره کرد: تصحیح خودکار آزمون صدور آنی کارنامه اعمال نمره منفی ساعت شمار ارسال کارنامه به ایمیل کاربر و مصحح و .......