آموزش ویدئویی

آموزش ویدیوئی پیشادرس «ستایش»

کیفیت صدای این آموزش اندکی پایین است. از این بابت پوزش می خواهیم.

 

 

مدرس:   دکتر حسن شاهی پور